Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

 

Amacı: Fizyoterapi Programı, bir fizİk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. İki yıl süren eğitim programı; kas iskelet sistemi problemlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilere önlisans diploması ile Fizyoterapi Teknikerliği unvanı verilmektedir. Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli hizmet verilmesine yardım eden sağlık personelidir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere ÖSYM sınavları için I. Öğretim 50, II Öğretim 50 Toplam 100 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları:  Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Mezuniyet için öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamış olması gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yıl sonu sınavının katkısı ise %70’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.


İstihdam Olanakları:  Programdan mezun olacak öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcut olup yeni doğandan yetişkin ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilirler.

 


Misyon: Programdan yararlanacak öğrencilerin, fizyoterapi hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde fizyoterapi hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.Vizyon: Fizyoterapi hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde fizyoterapi uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip uzman sağlık teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğr. Gör.  Oğuzhan ÖZTÜRK
Öğr. Gör.  Oğuzhan ÖZTÜRKoguzhanozturk@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 45 10
 Öğr. Gör.  Hidayet ÇUHA
 Öğr. Gör.  Hidayet ÇUHAhcuha@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 45 10
Öğr. Gör.  Elif KOCAMAN
Öğr. Gör.  Elif KOCAMANelifyurdakul@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

 Telefon: 0 366 280 45 01

Öğretim Planı

Fizyoterapi Programı (2021 öncesi girişli öğrenciler için) öğretim planına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Fizyoterapi Programı (2021 ve sonrası girişli öğrenciler için) öğretim planına ulaşmak için buraya tıklayınız.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi

0366 280 45 08   

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.