Amacı: Engelli bakım ve rehabilitasyon programında, özel gereksinimi olan bireylerin çocukların değerlendirilmesinin yanı sıra, ailelere danışmanlık hizmeti sunulması gibi konuların da öğretilmesi hedeflenmektedir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Engelli bakımı ve rehabilitasyon programı mezunlarımız; engelli gruplarını bilen, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını tespit eden, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını yasa ve yönetmelikler çerçevesinde etik kurallardan ayrılmadan karşılayan, özel gereksinimli bireylerin “yeni kimlik” oluşturmasına yardımcı olan, özel gereksinimli bireylerin en aktif ve bağımsız olmasına yardımcı olan, özel gereksinimli bireyler ile toplum arasında köprü olan engelli bakım elemanı olarak tanımlanabilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere ÖSYM sınavları için 35 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: Öğrenci, dört yarı yıl süresinde120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)


Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yıl sonu sınavının katkısı ise %70’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.


İstihdam Olanakları:  Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Kurumlarda bulunan engelliye yönelik hizmet alanlarında çalışabilir. Huzurevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, engelli için gündüz merkezlerinde, hospicelerde, sağlık birimlerindeki engelliye yönelik uygulamalarda, evde bakım hizmetlerinde uzman gözetiminde çalışabilirler.


Misyon: Programdan yararlanacak öğrencilerin, engelli bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

 


Vizyon:  Engelli bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip uzman sağlık teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.