Amacı: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programının temel amacı, engellilerin ve eğitiminin önemini benimseyen, engelli bireylerde farklı problemler olduğunda önlem alabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Engelli bakımı ve rehabilitasyon programı mezunlarımız; engelli gruplarını bilen, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını tespit eden, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını yasa ve yönetmelikler çerçevesinde etik kurallardan ayrılmadan karşılayan, özel gereksinimli bireylerin “yeni kimlik” oluşturmasına yardımcı olan, özel gereksinimli bireylerin en aktif ve bağımsız olmasına yardımcı olan, özel gereksinimli bireyler ile toplum arasında köprü olan engelli bakım elemanı olarak tanımlanabilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere ÖSYM sınavları için I. Öğretim 50, II. Öğretim 50 Toplam 100 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin mezun olabilmeleri için alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış, en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış, 120 AKTS' yi tamamlamış olmaları ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme: Sınavlar ve ders başarı notları hakkında Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


İstihdam Olanakları:  Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Kurumlarda bulunan engelliye yönelik hizmet alanlarında çalışabilir.


Misyon: Programdan yararlanacak öğrencilerin, engelli bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde engelli bakım hizmetlerini  uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

 


Vizyon:  Engelli bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde engelli bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip uzman sağlık teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.