Amacı: Ulusal ve uluslararası düzeyde artan yaşlı nüfusun fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde veya kurumlarda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, kamu, özel ve sivil toplum alanlarında yaşlı bakım, eğitim ve yönetim alanlarında ulusal ve uluslararası yeterlilikte hizmet verebilecek yaşlı bakım teknikerleri yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Yaşlı Bakım Programının eğitim esaslarını  yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da   yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere ÖSYM sınavları için I. Öğretim 50, II. Öğretim 50 Toplam 100 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin mezun olabilmeleri için alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış, en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış, 120 AKTS' yi tamamlamış olmaları ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme: Sınavlar ve ders başarı notları hakkında Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Kurumlarda yürütülen;huzurevleri , yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlılar için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler vb. uzman gözetiminde çalışabilirler.

 


Misyon: Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

 


Vizyon: Yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip uzman sağlık teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.