Vizyonumuz

Yüksekokulumuzun vizyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, rekabet gücüne sahip, etik ilkeleri benimseyen ve mensubu olmaktan gurur duyulan lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel değerler ışığında kendini yenileyebilen, akılcı, paylaşım kültürüne yatkın, bilgili ve inisiyatif sahibi bireyler yetiştirmektir.

Değerler

Kastamonu Üniversitesi’nde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.

  • Katılımcılık: Üniversitedeki yönetime tüm paydaşların eşit şekilde katılım hakkı vardır.
  • Şeffaflık: Üniversitedeki çalışmalar tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşir, her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
  • Bilimsellik ve Çağdaşlık: Üniversite çalışanları ve öğrencileri bilimsel ve çağdaş normlara göre hareket eder.
  • Adalet: Üniversite yönetimi tüm çalışanlara eşit davranır, göreve yükselmede liyakat esas alınır.
  • Toplumsal Sorumluluk: Üniversite toplumun gelişimi için toplumla işbirliği kurarak toplumsal sorumluluğunu yüklenir.
  • Etik Değerlere Bağlılık: Üniversite çalışanları tüm çalışmalarında etik ilkelere göre hareket eder.
  • İletişimde Açıklık: Üniversitede aşağıdan yukarıya doğru açık bir iletişim vardır.
  • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşım: Üniversitenin tüm birimlerinde çalışanlar arasında işbirliği, dayanışma ve paylaşım vardır