Doç. Dr. Erol TURAN  Başkan  
Öğr. Gör. Yasin AK  Üye  
Öğr. Gör. Yasemin SOY  Üye  
Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK  Üye  
Öğr. Gör. Elif YURDAKUL  Üye