Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası


Vizyonumuz

Yüksekokulumuzun vizyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, rekabet gücüne sahip, etik ilkeleri benimseyen ve mensubu olmaktan gurur duyulan lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel değerler ışığında kendini yenileyebilen, akılcı, paylaşım kültürüne yatkın, bilgili ve inisiyatif sahibi bireyler yetiştirmektir.

Değerler

Kastamonu Üniversitesi’nde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.

  • Katılımcılık: Üniversitedeki yönetime tüm paydaşların eşit şekilde katılım hakkı vardır.
  • Şeffaflık: Üniversitedeki çalışmalar tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşir, her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
  • Bilimsellik ve Çağdaşlık: Üniversite çalışanları ve öğrencileri bilimsel ve çağdaş normlara göre hareket eder.
  • Adalet: Üniversite yönetimi tüm çalışanlara eşit davranır, göreve yükselmede liyakat esas alınır.
  • Toplumsal Sorumluluk: Üniversite toplumun gelişimi için toplumla işbirliği kurarak toplumsal sorumluluğunu yüklenir.
  • Etik Değerlere Bağlılık: Üniversite çalışanları tüm çalışmalarında etik ilkelere göre hareket eder.
  • İletişimde Açıklık: Üniversitede aşağıdan yukarıya doğru açık bir iletişim vardır.
  • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşım: Üniversitenin tüm birimlerinde çalışanlar arasında işbirliği, dayanışma ve paylaşım vardır

 Kalite Politikası

          Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Kalite Politikası, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere misyon ve vizyonuna uygun olarak eğitim ve öğretimde bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yöntemlere değer vermeyi; yaşam boyu eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı; evrensel ve kültürel değerlere, akademik özerkliğe, tüm akademik ve idari personelin haklarına saygılı olmayı; kurum kültürünü ve kurumsallaşmayı güçlendirmeyi ve toplumun değişen sağlık gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermeyi esas alır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.